Kamis, 30 Desember 2010

Tafsir Ath-Thabari jil. 19

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, Abdush-Shamad; editor, Edy Fr, M. Sulton Akbar. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-1368-86-5 (jil.19)


Desain: A & M Desain
Cetakan: Pertama, Juli 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail:pustaka_azzam@telkom.net
pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang


Lanjutan SURAH AN-NUUR
Ayat 11 1
Ayat 12 31
Ayat 13 35
Ayat 14 36
Ayat 15 37
Ayat 16 40
Ayat 17-18 41
Ayat 19 43
Ayat 20 45
Ayat 21 46
Ayat 22 48
Ayat 23 55
Ayat 24 61
Ayat 25 62
Ayat 26 64
Ayat 27 75
Ayat 28 85
Ayat 29 88
Ayat 30 96
Ayat 31 99
Ayat 32 125
Ayat 33 127
Ayat 34 156
Ayat 35 158
Ayat 36-37-38 185
Ayat 39 200
Ayat 40 205
Ayat 41-42 211
Ayat 43-44 214
Ayat 45 220
Ayat 46 223
Ayat 47-48 223
Ayat 49-50 225
Ayat 51 227
Ayat 52 228
Ayat 53 229
Ayat 54 230
Ayat 55 233
Ayat 56-57 240
Ayat 58 241
Ayat 59 251
Ayat 60 254
Ayat 61 262
Ayat 62 286
Ayat 63 292
Ayat 64 297
SURAH AL FURQAAN
Ayat 1 299
Ayat 2 301
Ayat 3 304
Ayat 4 305
Ayat 5-6 308
Ayat 7-8 312
Ayat 9-10 316
Ayat 11-12 322
Ayat 13-14 325
Ayat 15-16 329
Ayat 17 332
Ayat 18 334
Ayat 19 339
Ayat 20 346
Ayat 21 350
Ayat 22 352
Ayat 23-24 357
Ayat 25-26 365
Ayat 27-29 370
Ayat 30-31 375
Ayat 32 379
Ayat 33-34 383
Ayat 35-36 388
Ayat 37 389
Ayat 38-39 390
Ayat 40 398
Ayat 41 400
Ayat 42 401
Ayat 43-44 403
Ayat 45-46 404
Ayat 47 413
Ayat 48-49 416
Ayat 50 418
Ayat 51-52 421
Ayat 53 423
Ayat 54 430
Ayat 55 432
Ayat 56-57 436
Ayat 58 437
Ayat 59 438
Ayat 60 440
Ayat 61 442
Ayat 62 446
Ayat 63 453
Ayat 64-66 462
Ayat 67 466
Ayat 68-71 477
Ayat 72 501
Ayat 73 509
Ayat 74 513
Ayat 75 520
Ayat 76-77 521
SURAH ASY-SYU’ARAA`
Ayat 1-3 531
Ayat 4 534
Ayat 5 542
Ayat 6 542
Ayat 7 543
Ayat 8-9 545
Ayat 10-11 547
Ayat 12-14 548]
Ayat 15-17 551
Ayat 18-19 553
Ayat 20-21 557
Ayat 22-24 561
Ayat 25-29 566
Ayat 30-33 569
Ayat 34-37 571
Ayat 38-40 574
Ayat 41-44 576
Ayat 45-49 577
Ayat 49-50 579
Ayat 51-52 581
Ayat 53-56 583
Ayat 57-60 593
Ayat 61-63 596
Ayat 64-68 604
Ayat 69-71 611
Ayat 72-74 612
Ayat 75-77 614
Ayat 78-80 615
Ayat 81-82 616
Ayat 83-84 619
Ayat 85-89 621
Ayat 90-95 625
Ayat 96-98 628
Ayat 99-102 630
Ayat 103-104 632
Ayat 105-107 633
Ayat 108-110 634
Ayat 111-113 635
Ayat 114-116 637
Ayat 117-120 638
Ayat 121-122 642
Ayat 123-127 643
Ayat 128-130 644
Ayat 131-135 653
Ayat 136-138 655
Ayat 139-140 660
Ayat 141-145 661
Ayat 146-150 663
Ayat 151-153 671
Ayat 154-156 675
Ayat 157-159 678
Ayat 160-164 679
Ayat 165-166 680
Ayat 167-168 682
Ayat 169-171 683
Ayat 172-175 685
Ayat 176-179 686
Ayat 180-181 689
Ayat 182-183 690
Ayat 184-187 691
Ayat 188-189 694
Ayat 190-191 700
Ayat 192-195 701
Ayat 196-201 706
Ayat 202-204 715
Ayat 205-207 717
Ayat 208-212 718
Ayat 213-215 722
Ayat 216-220 737
Ayat 221-223 744
Ayat 224-227 748
SURAH AN-NAML
Ayat 1-3 763
Ayat 4-5 766
Ayat 6-8 767
Ayat 9-11 776
Ayat 12 786
Ayat 13-14 789
Ayat 15 793
Ayat 16 794
Ayat 17 796
Ayat 18 799
Ayat 19 800
Ayat 20-21 803
Ayat 22 814
Ayat 23-24 818
Ayat 25-26 821
Ayat 27-28 828
Ayat 29-31 832
Ayat 32-33 837
Ayat 34 840
Ayat 35-37 842
Ayat 38-40 853
Ayat 41 878
Ayat 42 882
Ayat 43 884
Ayat 44 886
Ayat 45-46 893
Ayat 47 897
Ayat 48-49 898
Ayat 50-51 904
Ayat 52-53 909
Ayat 54-55 910
Ayat 56 912
Ayat 57-58 914
Ayat 59 915
Ayat 60 917
Ayat 61 921
Ayat 62 922
Ayat 63 924
Ayat 64 925
Ayat 65-66 927

Harga Rp. 183.000,-
------------------------------

Rabu, 29 Desember 2010

Tafsir Ath-Thabari jil. 17

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Ahsan Askan, Khairul Anam; editor, Besus Hidayat Amin. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-1368-8-1 (jil.17)

Desain: A & M Desain

Cetakan: Pertama, Mei 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang


SURAH AL KAHFI
Ayat 1-3 1
Ayat 4-5 10
Ayat 6-8 13
Ayat 9 22
Ayat 10 30
Ayat 11-12 46
Ayat 13-14 50
Ayat 15 54
Ayat 16 55
Ayat 17 58
Ayat 18 68
Ayat 19-20 76
Ayat 21 102
Ayat 22 106
Ayat 23-24 115
Ayat 25-26 121
Ayat 27 130
Ayat 28 133
Ayat 29 143
Ayat 30 157
Ayat 31 158
Ayat 32-34 162
Ayat 35-36 169
Ayat 37-38 171
Ayat 39 174
Ayat 40-41 175
Ayat 42 180
Ayat 43-44 182
Ayat 45 187
Ayat 46 189
Ayat 47-48 201
Ayat 49 205
Ayat 50 209
Ayat 51 222
Ayat 52-53 224
Ayat 54 231
Ayat 55 232
Ayat 56 235
Ayat 57 237
Ayat 58 239
Ayat 59 242
Ayat 60 246
Ayat 61 250
Ayat 62 256
Ayat 63 257
Ayat 64-65 260
Ayat 66 284
Ayat 67 284
Ayat 68-69 285
Ayat 70 286
Ayat 71 287
Ayat 72-73 290
Ayat 74 293
Ayat 75-76 296
Ayat 77 300
Ayat 78 310
Ayat 79 310
Ayat 80-81 315
Ayat 82 322
Ayat 83-85 331
Ayat 86 341
Ayat 87 347
Ayat 88 348
Ayat 89-91 351
Ayat 92-94 356
Ayat 95 379
Ayat 96-97 382
Ayat 98 392
Ayat 99-100 397
Ayat 101 405
Ayat 102 406
Ayat 103-104 409
Ayat 105 417
Ayat 106 419
Ayat 107-108 419
Ayat 109 427
Ayat 110 429
SURAH MARYAM
Ayat 1 435
Ayat 2-4 447
Ayat 5-6 451
Ayat 7 460
Ayat 8 464
Ayat 9-10 468
Ayat 11 474
Ayat 12-13 479
Ayat 14-15 488
Ayat 16-17 492
Ayat 18-19 498
Ayat 20-21 501
Ayat 22-23 503
Ayat 24-25 517
Ayat 26 537
Ayat 27 544
Ayat 28 547
Ayat 29 552
Ayat 30-31 555
Ayat 32-33 561
Ayat 34 564
Ayat 35-36 570
Ayat 37 573
Ayat 38 576
Ayat 39 579
Ayat 40 585
Ayat 41-42 585
Ayat 43 588
Ayat 44 588
Ayat 45 589
Ayat 46 590
Ayat 47-48 596
Ayat 49-50 598
Ayat 51 600
Ayat 52-53 601
Ayat 54 604
Ayat 55 605
Ayat 56-57 606
Ayat 58 610
Ayat 59 612
Ayat 60 622
Ayat 61 623
Ayat 62 624
Ayat 63 627
Ayat 64 628
Ayat 65 638
Ayat 66-67 640
Ayat 68 642
Ayat 69 643
Ayat 70 645
Ayat 71 646
Ayat 72 666
Ayat 73 668
Ayat 74 674
Ayat 75 680
Ayat 76 682
Ayat 77-78 684
Ayat 79-80 691
Ayat 81-82 694
Ayat 83-84 699
Ayat 85-86 703
Ayat 87 708
Ayat 88-90 712
Ayat 91-93 719
Ayat 94-95 721
Ayat 96-97 721
Ayat 98 730
SURAH Thaahaa
Ayat 1-3 733
Ayat 4-5 741
Ayat 6 742
Ayat 7-8 744
Ayat 9-10 752
Ayat 11-12 757
Ayat 13-14 770
Ayat 15-16 773
Ayat 17 783
Ayat 18 784
Ayat 19-21 791
Ayat 22-23 795
Ayat 24-30 800
Ayat 31-35 805
Ayat 36-38 807
Ayat 39 808
Ayat 40 811
Ayat 41-43 831
Ayat 44-45 834
Ayat 46-47 837
Ayat 48-50 839
Ayat 51-52 846
Ayat 53 848
Ayat 54 850
Ayat 55 850
Ayat 56 852
Ayat 57-58 852
Ayat 59-60 856
Ayat 61 859
Ayat 62-63 863
Ayat 64 873
Ayat 65-66 876
Ayat 67-69 881
Ayat 70-71 884
Ayat 72-73 890
Ayat 74-75 894
Ayat 76 895
Ayat 77 896
Ayat 78-79 900
Ayat 80-81 901
Ayat 82 904
Ayat 83-84 909
Ayat 85-86 911
Ayat 87-88 914
Ayat 89-91 929
Ayat 92-94 933
Ayat 95-96 937
Ayat 97-98 943
Ayat 99-100 952
Ayat 101-103 954
Ayat 104 958
Ayat 105-107 960
Ayat 108 966
Ayat 109-110 971
Ayat 111 973
Ayat 112 978
Ayat 113 984
Ayat 114 986
Ayat 115 989
Ayat 116-117 995
Ayat 118-120 997
Ayat 121-122 1000
Ayat 123 1003
Ayat 124-126 1005
Ayat 127 1021
Ayat 128 1022
Ayat 129-130 1025
Ayat 131 1034
Ayat 132 1038
Ayat 133 1040
Ayat 134 1042
Ayat 135 1044

Harga Rp. 159.000,-
------------------------

Tafsir Ath-Thabari jil. 22

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Misbah, Abdul Somad, Abdurrahim Supandi; editor, Besus Hidayat Amin, Edy Fr. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. 19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-602-8439-12-1 (jil.22)

Desain: A & M Desain
Cetakan: Pertama, Juli 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail:pustaka_azzam@telkom.net
pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang


Lanjutan SURAH Ash-shaaffaat
Ayat 153-157 1
Ayat 158-160 4
Ayat 161-164 9
Ayat 165-169 18
Ayat 170-173 25
Ayat 174-177 29
Ayat 178-182 33
SURAH shaad
Ayat 1-2 1
Ayat 3 47
Ayat 4-5 55
Ayat 6-7 61
Ayat 8-9 70
Ayat 10-11 71
Ayat 12-14 76
Ayat 15-16 80
Ayat 17-20 91
Ayat 21-22 108
Ayat 23 115
Ayat 24 120
Ayat 25-26 141
Ayat 27-29 145
Ayat 30-33 149
Ayat 34-35 160
Ayat 36-40 171
Ayat 41-42 187
Ayat 43-44 194
Ayat 45-47 203
Ayat 48-49 213
Ayat 50-51 215
Ayat 52-54 218
Ayat 55-60 222
Ayat 61 238
Ayat 62-64 239
Ayat 65-66 245
Ayat 67-70 247
Ayat 71-74 252
Ayat 75-76 255
Ayat 77-79 257
Ayat 80-83 259
Ayat 84-86 260
Ayat 87-88 265

SURAH AZ-ZUMAR
Ayat 1-3 271
Ayat 3-4 279
Ayat 5 281
Ayat 6 284
Ayat 7 295
Ayat 8 300
Ayat 9 306
Ayat 10 313
Ayat 11-13 316
Ayat 14-15 317
Ayat 16-18 320
Ayat 19-20 327
Ayat 21 330
Ayat 22 333
Ayat 23 336
Ayat 24-25 341
Ayat 26 344
Ayat 27-28 345
Ayat 29 347
Ayat 30-32 354
Ayat 33-34 359
Ayat 35 365
Ayat 36-37 368
Ayat 38 372
Ayat 39-40 375
Ayat 41 377
Ayat 42 379
Ayat 43-44 382
Ayat 45 385
Ayat 46 387
Ayat 47 389
Ayat 48 390
Ayat 49 391
Ayat 50-51 393
Ayat 52 396
Ayat 53 397
Ayat 54-55 410
Ayat 56 413
Ayat 57-58 417
Ayat 59 421
Ayat 60 424
Ayat 61-62 426
Ayat 63 429
Ayat 64-65 431
Ayat 66-67 433
Ayat 68 446
Ayat 69 457
Ayat 70-71 461
Ayat 72 463
Ayat 73-74 464
Ayat 75 475
SURAH Ghaafir
Ayat 1-3 481
Ayat 4-5 490
Ayat 6 493
Ayat 7 495
Ayat 8 499
Ayat 9 501
Ayat 10-11 503
Ayat 12 512
Ayat 13-14 514
Ayat 15-16 516
Ayat 17 523
Ayat 18-20 524
Ayat 21 533
Ayat 22 535
Ayat 23-24 536
Ayat 25 538
Ayat 26 540
Ayat 27-28 543
Ayat 29 549
Ayat 30-31 550
Ayat 32-33 553
Ayat 34 561
Ayat 35 562
Ayat 36-37 566
Ayat 38-39 573
Ayat 40 574
Ayat 41-42 576
Ayat 43 579
Ayat 44-45 583
Ayat 46 586
Ayat 47-48 593
Ayat 49-50 596
Ayat 51-52 598
Ayat 53-55 603
Ayat 56 605
Ayat 57 608
Ayat 58 609
Ayat 59-60 611
Ayat 61 616
Ayat 62-63 618
Ayat 64-65 619
Ayat 66 623
Ayat 67 625
Ayat 68-69 626
Ayat 70-74 630
Ayat 75-76 635
Ayat 77 638
Ayat 78 639
Ayat 79-81 642
Ayat 82 646
Ayat 83 648
Ayat 84 650
Ayat 85 651
SURAH Fushshilat
Ayat 1-4 655
Ayat 5 658
Ayat 6-7 661
Ayat 8-9 665
Ayat 10 672
Ayat 11 682
Ayat 12 685
Ayat 13-14 689
Ayat 15 692
Ayat 16 694
Ayat 17-18 702
Ayat 19-20 707
Ayat 21-22 710
Ayat 23 719
Ayat 24 723
Ayat 25 724
Ayat 26-27 727
Ayat 28 731
Ayat 29 732
Ayat 30 735
Ayat 31-32 744
Ayat 33-34 747
Ayat 35-36 754
Ayat 37 758
Ayat 38 759
Ayat 39 761
Ayat 40 765
Ayat 41-42 769
Ayat 43 773
Ayat 44 775
Ayat 45 786
Ayat 46 788
Ayat 47 789
Ayat 48-49 792
Ayat 50 795
Ayat 51 798
Ayat 52 799
Ayat 53 801
Ayat 54 804
SURAH Asy-syuuraa
Ayat 1-3 807
Ayat 4-5 810
Ayat 6 814
Ayat 7 815
Ayat 8 820
Ayat 9-10 822
Ayat 11 824
Ayat 12 830
Ayat 13 832
Ayat 14 839
Ayat 15 842
Ayat 16 847
Ayat 17-18 851
Ayat 19-20 853
Ayat 21 857
Ayat 22 859
Ayat 23 861
Ayat 24 877
Ayat 25 880
Ayat 26 882
Ayat 27 886
Ayat 28 889
Ayat 29 891
Ayat 30-31 893
Ayat 32-33 897
Ayat 34-36 901
Ayat 37-38 907
Ayat 39-40 910
Ayat 41-42 915
Ayat 43-44 919
Ayat 45 923
Ayat 46-47 928
Ayat 48 930
Ayat 49-50 932
Ayat 51 939
Ayat 52-53 942
SURAH az-zukhruf
Ayat 1-3 949
Ayat 4 951
Ayat 5 954
Ayat 6-7 960
Ayat 8 961
Ayat 9-10 963
Ayat 11-12 965
Ayat 13-14 968
Ayat 15-17 976
 
Harga Rp. 191.000,-
---------------------------

Tafsir Ath-Thabari jil. 23

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Abdul Somad, Abdurrahim Supandi; Fathurrozi; editor, M. Sulton Akbar, Besus Hidayat Amin. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. 19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-602-8439-13-8 (jil.23)


Desain: A & M Desain
Cetakan: Pertama, Agustus 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang


Lanjutan Surah Az-zukhruf 
                 Hal. 
Ayat 18 1
Ayat 19 6
Ayat 20-21 9
Ayat 22 11
Ayat 23 15
Ayat 24 18
Ayat 25 20
Ayat 26-28 21
Ayat 29-30 27
Ayat 31-32 29
Ayat 33 39
Ayat 34-35 46
Ayat 36-37 51
Ayat 38-39 55
Ayat 40-42 60
Ayat 43-44 64
Ayat 45 68
Ayat 46-47 73
Ayat 48 75
Ayat 49-50 77
Ayat 51 79
Ayat 52-53 81
Ayat 54-55 89
Ayat 56-57 92
Ayat 58-60 104
Ayat 61-62 111
Ayat 63-64 118
Ayat 65-66 122
Ayat 67-68 124
Ayat 69-70 128
Ayat 71 130
Ayat 72-73 136
Ayat 74-76 137
Ayat 77-78 140
Ayat 79-80 145
Ayat 81-82 149
Ayat 83-84 157
Ayat 85 159
Ayat 86 160
Ayat 87-88 164
Ayat 89 166
Surah ad-dukhaan
Ayat 1-6 169
Ayat 7-9 179
Ayat 10-12 181
Ayat 13-15 195
Ayat 16-18 198
Ayat 19-21 207
Ayat 22-24 212
Ayat 25-28 219
Ayat 29-31 222
Ayat 32-33 230
Ayat 34-36 233
Ayat 37 235
Ayat 38-39 237
Ayat 40-42 239
Ayat 43-46 242
Ayat 47-48 250
Ayat 49-50 252
Ayat 51-53 256
Ayat 54-57 259
Ayat 58-59 265
Surah Al jaatsiyah
Ayat 1-3 269
Ayat 4 270
Ayat 5 273
Ayat 6 274
Ayat 7-8 276
Ayat 9 277
Ayat 10 278
Ayat 11 279
Ayat 12 280
Ayat 13 281
Ayat 14 283
Ayat 15 288
Ayat 16 289
Ayat 17 290
Ayat 18-19 291
Ayat 20-21 294
Ayat 22 301
Ayat 23 302
Ayat 24 306
Ayat 25 311
Ayat 26 312
Ayat 27 313
Ayat 28 314
Ayat 29-30 319
Ayat 31 322
Ayat 32 324
Ayat 33 326
Ayat 34 327
Ayat 35 328
Ayat 36-37 329
Surah Al ahqaaf
Ayat 1-3 331
Ayat 4 332
Ayat 5 338
Ayat 6-7 340
Ayat 8 341
Ayat 9 343
Ayat 10 352
Ayat 11 365
Ayat 12 367
Ayat 13-14 371
Ayat 15 372
Ayat 16 381
Ayat 17 385
Ayat 18-19 388
Ayat 20 391
Ayat 21 396
Ayat 22 402
Ayat 23 403
Ayat 24 404
Ayat 25 408
Ayat 26 411
Ayat 27-28 414
Ayat 29 417
Ayat 30 429
Ayat 31-32 431
Ayat 33 433
Ayat 34 436
Ayat 35 437
Surah MUHAMMAD
Ayat 1-2 443
Ayat 3 446
Ayat 4 448
Ayat 5-7 460
Ayat 8-9 463
Ayat 10 465
Ayat 11-12 467
Ayat 13 470
Ayat 14 472
Ayat 15 473
Ayat 16 479
Ayat 17-18 482
Ayat 19 487
Ayat 20-21 489
Ayat 22-23 495
Ayat 24-25 499
Ayat 26 506
Ayat 27-28 509
Ayat 29-30 510
Ayat 31-32 514
Ayat 33-34 518
Ayat 35 520
Ayat 36-37 525
Ayat 38 528
Surah al fath
Ayat 1-3 535
Ayat 4 548
Ayat 5 551
Ayat 6-7 553
Ayat 8-9 556
Ayat 10 562
Ayat 11 566
Ayat 12 570
Ayat 13-14 572
Ayat 15 574
Ayat 16 582
Ayat 17 589
Ayat 18-19 591
Ayat 20-21 602
Ayat 22-23 614
Ayat 24 616
Ayat 25 623
Ayat 26 651
Ayat 27 662
Ayat 28-29 669
Surah Al Hujuraat
Ayat 1 693
Ayat 2 697
Ayat 3 707
Ayat 4-5 709
Ayat 6 715
Ayat 7-8 723
Ayat 9 728
Ayat 10 738
Ayat 11 739
Ayat 12 753
Ayat 13 766
Ayat 14 775
Ayat 15 786
Ayat 16 787
Ayat 17 788
Ayat 18 792
Surah qaaf
Ayat 1-2 795
Ayat 3-4 798
Ayat 5-6 803
Ayat 7-8 808
Ayat 9-11 811
Ayat 12-14 816
Ayat 15-16 823
Ayat 17-18 827
Ayat 19-20 833
Ayat 21-22 835
Ayat 23-25 846
Ayat 26 850
Ayat 27-28 850
Ayat 29-30 856
Ayat 31-33 867
Ayat 34-36 874
Ayat 37 890
Ayat 38 896
Ayat 39-40 899
Ayat 41-42 910
Ayat 43-44 913
Ayat 45 915
Surah Adz-dzaariyaat
Ayat 1-6 919
Ayat 7-9 931
Ayat 10-13 940
Ayat 14-16 952
Ayat 17-19 957
Ayat 20-22 984
Ayat 23 991
Ayat 24-26 994
Ayat 27-29 997
Ayat 30-32 1005
Ayat 33-35 1006
Ayat 36-37 1007
Ayat 38-39 1010
Ayat 40 1014
Ayat 41-42 1015
Ayat 43-44 1021
Ayat 45-46 1024
Ayat 47-48 1028
Ayat 49 1031
Ayat 50-51 1033
Ayat 52-53 1035
Ayat 54-55 1037
Ayat 56-57 1041
Ayat 58-59 1045
Ayat 60 1052

Harga Rp. 199.000,-
---------------------

Tafsir Ath-Thabari jil. 16

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Misbah, Ahsan Askan, Khairul Anam,  Akhmad Affandi; editor, Edy Fr, Besus Hidayat Amin. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-1368-83-4 (jil.16)

Desain: A & M Desain

Cetakan: Pertama, April 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang


SURAH AN-NAHL
                 Hal.     
Ayat 1 1
Ayat 2 5
Ayat 3 11
Ayat 4 12
Ayat 5 13
Ayat 6-7 18
Ayat 8 24
Ayat 9 31
Ayat 10 37
Ayat 11 42
Ayat 12 43
Ayat 13 45
Ayat 14 46
Ayat 15 52
Ayat 16 56
Ayat 17-18 60
Ayat 19-20 63
Ayat 21 64
Ayat 22 66
Ayat 23 67
Ayat 24 68
Ayat 25 70
Ayat 26 74
Ayat 27 82
Ayat 28 84
Ayat 29 86
Ayat 30 87
Ayat 31 89
Ayat 32 91
Ayat 33 94
Ayat 34 96
Ayat 35 97
Ayat 36 99
Ayat 37 101
Ayat 38 103
Ayat 39 107
Ayat 40-41 109
Ayat 42 114
Ayat 43 115
Ayat 44 119
Ayat 45 124
Ayat 46-47 126
Ayat 48 134
Ayat 49 141
Ayat 50 143
Ayat 51 144
Ayat 52 145
Ayat 53 150
Ayat 54-55 153
Ayat 56 155
Ayat 57-58 157
Ayat 59 161
Ayat 60 164
Ayat 61 166
Ayat 62 169
Ayat 63 179
Ayat 64 181
Ayat 65 182
Ayat 66 183
Ayat 67 189
Ayat 68 205
Ayat 69 208
Ayat 70 214
Ayat 71 216
Ayat 72 220
Ayat 73-74 233
Ayat 75 237
Ayat 76 240
Ayat 77 246
Ayat 78 248
Ayat 79 250
Ayat 80 252
Ayat 81 257
Ayat 82-83 264
Ayat 84 268
Ayat 85 270
Ayat 86 271
Ayat 87 272
Ayat 88 274
Ayat 89 277
Ayat 90 281
Ayat 91 286
Ayat 92 292
Ayat 93 302
Ayat 94 303
Ayat 95-96 305
Ayat 97 307
Ayat 98-100 318
Ayat 101 326
Ayat 102 329
Ayat 103 331
Ayat 104-105 340
Ayat 106 342
Ayat 107 348
Ayat 108-109 349
Ayat 110 350
Ayat 111 356
Ayat 112 358
Ayat 113 364
Ayat 114 365
Ayat 115 367
Ayat 116-117 369
Ayat 118 372
Ayat 119 374
Ayat 120-121 375
Ayat 122 382
Ayat 123-124 384
Ayat 125 388
Ayat 126 391
Ayat 127 399
Ayat 128 402
SURAH AL ISRAA`
Ayat 1 405
Ayat 2 454
Ayat 3 457
Ayat 4-5 463
Ayat 6 494
Ayat 7 497
Ayat 8 539
Ayat 9-10 548
Ayat 11 550
Ayat 12 554
Ayat 13 560
Ayat 14 570
Ayat 15 571
Ayat 16 574
Ayat 17 583
Ayat 18 587
Ayat 19 590
Ayat 20 591
Ayat 21 595
Ayat 22 597
Ayat 23 598
Ayat 24 610
Ayat 25 618
Ayat 26-27 629
Ayat 28 638
Ayat 29 644
Ayat 30 649
Ayat 31 651
Ayat 32 656
Ayat 33 657
Ayat 34 669]
Ayat 35 672
Ayat 36 675
Ayat 37-38 680
Ayat 39 685
Ayat 40 688
Ayat 41 689
Ayat 42 690
Ayat 43-44 692
Ayat 45 698
Ayat 46 700
Ayat 47 704
Ayat 48 707
Ayat 49 708
Ayat 50-51 711
Ayat 52-53 720
Ayat 54 724
Ayat 55 726
Ayat 56 727
Ayat 57 729
Ayat 58 736
Ayat 59 739
Ayat 60 746
Ayat 61-62 766
Ayat 63 770
Ayat 64 772
Ayat 65 786
Ayat 66 787
Ayat 67 789
Ayat 68 789
Ayat 69 792
Ayat 70 796
Ayat 71 798
Ayat 72 803
Ayat 73 809
Ayat 74 813
Ayat 75 814
Ayat 76 817
Ayat 77 822
Ayat 78 823
Ayat 79 844]
Ayat 80 866
Ayat 81 874
Ayat 82 877
Ayat 83 879
Ayat 84 882
Ayat 85 884
Ayat 86 893
Ayat 87 895
Ayat 88 895
Ayat 89 898
Ayat 90 899
Ayat 91 901
Ayat 92 902
Ayat 93 907
Ayat 94 918
Ayat 95 919
Ayat 96 919
Ayat 97 920
Ayat 98 926
Ayat 99 927
Ayat 100 928
Ayat 101 931
Ayat 102 940
Ayat 103-104 947
Ayat 105-106 950
Ayat 107-108 959
Ayat 109 963
Ayat 110 964
Ayat 111 985

Harga Rp. 183.000,-
-------------------------

Tafsir Ath-Thabari jil. 15

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Anshari Taslim, Ahsan Askan, Khairul Anam; editor, Besus Hidayat Amin, Edy Fr. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. 19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-1368-??-? (jil.15)

Desain: A & M Desain

Cetakan: Pertama, Maret 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undangLANJUTAN SURAH YUUSUF

Ayat 96 1
Ayat 97-98 6
Ayat 99-100 10
Ayat 101 14
Ayat 102 34
Ayat 103 45
Ayat 104 46
Ayat 105 47
Ayat 106 48
Ayat 107 57
Ayat 108 59
Ayat 109 62
Ayat 110 66
Ayat 111 94
SURAH AR-RA’D

Ayat 1 101
Ayat 2 106
Ayat 3 114
Ayat 4 117
Ayat 5 145
Ayat 6 150
Ayat 7 155
Ayat 8 167
Ayat 9 182
Ayat 10 183
Ayat 11 188
Ayat 12-13 220
Ayat 14 237
Ayat 15 247
Ayat 16 251
Ayat 17 257
Ayat 18 271
Ayat 19 274
Ayat 20-21 276
Ayat 22 279
Ayat 23-24 282
Ayat 25 289
Ayat 26 292
Ayat 27 294
Ayat 28-29 296
Ayat 30 314
Ayat 31 316
Ayat 32 339
Ayat 33 342
Ayat 34 352
Ayat 35 353
Ayat 36 359
Ayat 37 363
Ayat 38 364
Ayat 39 366
Ayat 40 390
Ayat 41 391
Ayat 42 401
Ayat 43 404
SURAH IBRAAHIIM

Ayat 1 413
Ayat 2 415
Ayat 3 418
Ayat 4 421
Ayat 5 423
Ayat 6 434
Ayat 7 437
Ayat 8 441
Ayat 9 442
Ayat 10 453
Ayat 11 455
Ayat 12 457
Ayat 13-14 459
Ayat 15 463
Ayat 16-17 470
Ayat 18 478
Ayat 19-20 483
Ayat 21 485
Ayat 22 489
Ayat 23-25 501
Ayat 26 529
Ayat 27 538
Ayat 28-29 558
Ayat 30 575
Ayat 31 577
Ayat 32 580
Ayat 33 582
Ayat 34 583
Ayat 35-36 590
Ayat 37 596
Ayat 38 617
Ayat 39 618
Ayat 40 620
Ayat 41 621
Ayat 42-43 622
Ayat 44 638
Ayat 45 644
Ayat 46 646
Ayat 47 661
Ayat 48 664
Ayat 49-51 682
Ayat 52 692
SURAH AL HIJR

Ayat 1 695
Ayat 2 697
Ayat 3 711
Ayat 4 712
Ayat 5 713
Ayat 6-7 714
Ayat 8 716
Ayat 9 718
Ayat 10-11 721
Ayat 12-13 723
Ayat 14-15 728
Ayat 16 739
Ayat 17-18 741
Ayat 19 745
Ayat 20 752
Ayat 21 755
Ayat 22 758
Ayat 23-25 768
Ayat 26 784
Ayat 27 793
Ayat 28-29 797
Ayat 30-32 799
Ayat 33-35 800
Ayat 36-38 802
Ayat 39-40 803
Ayat 41-42 805
Ayat 43-44 811
Ayat 45-47 815
Ayat 48-50 825
Ayat 51-53 829
Ayat 54 830
Ayat 55-56 832
Ayat 57-60 835
Ayat 61-63 836
Ayat 64-65 839
Ayat 66-67 842
Ayat 68-70 844
Ayat 71-73 846
Ayat 74-75 851
Ayat 76-77 859
Ayat 78-79 862
Ayat 80-81 868
Ayat 82-84 870
Ayat 85-86 871
Ayat 87 875
Ayat 88 906
Ayat 89-91 910
Ayat 92-94 926


Harga Rp. 181.000,-
-------------------------